Wie zijn wij ...?Wat doen wij ..?Wij doen interventies ....

Wie zijn wij ...?

Wat doen wij ..?

Wij doen interventies ....

Wie zijn wij ...?

Een belangrijk instrument in de strijd tegen ernstige rampen of ongevallen. Naast de brandweerdiensten vormt de Civiele Bescherming een belangrijk instrument in de strijd tegen ernstige rampen of ongevallen. Het gaat om een federale dienst, die rechtstreeks onder het gezag van de Minister van Binnenlandse Zaken geplaatst is en die belast is met de hulpverlening aan de bevolking in geval van catastrofen, rampen en schadegevallen. De Civiele Bescherming is belast met het verstrekken van logistieke versterking inzake personeel en materiaal aan de verschillende hulpdisciplines: brandweerdiensten, ambulances, politie.

Haar interventies en zendingen zijn zowel boeiend als gevarieerd. Versterking in de strijd tegen grote branden, strijd tegen vervuiling, waterbevoorrading, reddingsacties en opruimingswerken bij instortingen, ontploffingen, verkeers, of spoorwegongevallen. Bescherming van de goederen tijdens stormen en overstromingen, humanitaire interventies.

Het opsporen van vermiste personen. Wij worden dagelijks geconfronteerd met vervuiling langs de weg en in het water. In onze streek wordt enorm veel water gewonnen uit ondergrondse waterbekkens en bronnen. Elke verspreiding van vervuiling die de kwaliteit van het drinkwater zou kunnen aantasten, moet dan vermeden worden.

Wat doen wij ...?

In geval van overstromingen, modderstromen, het overstromen van waterlopen, intervenieert de Civiele Bescherming voor het opkuisen van de wegen, het bouwen van dijken en voor de bescherming van de woningen. In dit kader kan zij ofwel de openingen afdichten, ofwel de dijken versterken of verhogen. Zij pompt ook kelders leeg. De redding In geval van ernstige verkeersongevallen, spoorwegongevallen, vliegtuigrampen, ontploffingen of instortingen is één van de belangrijkste opdrachten van de Civiele Bescherming het redden van personen. Hiervoor beschikt zij over bevrijdings, snij-, en hefmaterieel. Versterking in de strijd tegen grote branden …..intervenieert ambtshalve, in geval van rampen (aardbevingen, wervelstormen….) of catastrofen (spoorwegongevallen, vliegtuigrampen….)

bij schadegevallen (branden, ontploffingen, verkeersongevallen….) zij intervenieert wanneer de plaatselijke overheden niet over de geschikte of over voldoende hulpmiddelen beschikken op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken, de Gouverneur, de Burgemeester of van hun vertegenwoordigers. Bestaat uit 70 beroepspersoneelsleden en 150 vrijwilligers. De dienst is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 operationeel.

Wij doen interventies...

De Permanente eenheid intervenieert in de provincie Westvlaanderen. De Civiele Bescherming komt niet tussen op verzoek van een particulier. In geval van nood moet u de 112 bellen en, indien nodig, zal de overheid een beroep doen op de Civiele Bescherming.

Recent From the Blog

'Carrièreopleidingen

Carrièreopleidingen : technisch assistent (niveau C)

Als een operationeel medewerker of brigadier slaagt in het overgangsexamen niveau C, georganiseerd door Selor, kan hij technisch assistent worden. Technische assistenten nemen de leiding over een compagnie en rapporteren rechtstreeks aan de eenheidschef of zijn adjunct. Hiervoor doorlopen ze een aanpassingsperiode van 6 maanden.

Read More...

Andere opleidingen

Carrièreopleidingen : Operationeel medewerker (niveau D)

Vertel het verder.... :-)